คลิกชมวีดีโอ แผนการตลาด

 

รายได้จากแผนการตลาด MGM

 

 

โครงสร้างแผนการตลาด MGM

 

 

โครงสร้างรายได้ค่าแนะนำ 1%

 

โครงสร้างค่าตำแหน่ง (ขยายสายงาน)

 

 

โครงสร้างทั้งสายงานค่าแนะนำ และค่าตำแหน่ง